Zarząd Województwa i Bank Światowy rozmawiają o "Programie Ochrony Powietrza na Śląsku" (POPS)

20 października 1999r. przedstawiciele Banku Światowego spotkali się z grupą inicjatywną "Programu Ochrony Powietrza na Śląsku" (POPS)
W opracowanie i uruchomienie projektu zaangażowane są instytuty badawcze z terenu województwa śląskiego, a część środków na jego realizację ma przeznaczyć Bank Światowy. Spotkanie zainicjował wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego dr Jan Rzymełka. Według zebranych spotkanie przybliżyło moment uruchomienia programu. Do realizacji programu, który ma być prowadzony przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie włączony Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także powiaty i gminy. POPS będzie się koncentrował głównie na gospodarstwach domowych. Pewna część środków zostanie również przeznaczona na niezbędne działania inwestycyjne. Celem programu jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji i obniżenie pyłu zawieszonego w powietrzu. Odbędzie się to poprzez modernizację palenisk np. w domach i osiedlowych kotłowniach. Chętni do udziału w programie uzyskiwaliby środki na wymianę starych systemów grzewczych na takie, które wytwarzają energię w sposób bezpieczny dla środowiska. Eksperci Banku Światowego stwierdzili przy tym, że nie będą wyróżniać żadnego paliwa. Zależy im również na możliwie najszerszym udziale w nim wszystkich zainteresowanych. Jak stwierdziła Julia Bucknall w zamierzeniu Banku Światowego "ma on dotrzeć do wszystkich gospodarstw domowych, także tych najbiedniejszych". Podobny program został z powodzeniem zrealizowany kilka lat temu w Słowenii. Dzięki uzyskanej pożyczce zdołano wyraźnie poprawić czystość powietrza w tym kraju. W Polsce jego założenia wstępnie zaakceptował wiceminister finansów Rafał Zagórny.