O przyszłości turystyki w Województwie Śląskim

Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego dr Jan Rzymełka spotkał się z reprezentantami przedsiębiorstw turystycznych
W związku z powołaniem Regionalnej Organizacji Turystycznej (ROT)wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego dr Jan Rzymełka zwołał na 5 listopada 1999 (piątek) godz. 11:00 spotkanie z reprezentantami przedsiębiorstw turystycznych wydzielonych z majątku przedsiębiorstw państwowych, które obecnie dysponują ogromną bazą turystyczną i hotelową. Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. Gliwicką Agencję Turystyczną, Holdtur i Jastrzębską Agencję Turystyczną. Celem spotkania jest wypracowanie strategii turystyki w regionie na najbliższe lata w nowych warunkach organizacyjnych. W ramach reformy administracji rządowej z dniem 1 stycznia 2000 rozwiązany zostanie Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Na poziomie rządu działalność sportowa koordynowana będzie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a turystyczna przez Ministerstwo Transportu. Koordynacją turystyki w kraju zajmować się będzie również Polska Organizacja Turystyczna. W poszczególnych regionach będą to robiły Regionalne Organizacje Turystyczne. Po przyjęciu Polski do UE ROT-y zostaną, zgodnie z prawodawstwem Unii, przekształcone w spółki akcyjne. Struktura ta spełnia założenia sugerowane przez Unię Europejską.