Katowice, Żylina, Ostrawa - partnerskie spotkanie

Nową jakością w dobrosąsiedzkiej współpracy Województwa Śląskiego z Samorządowym Krajem Żylińskim oraz Krajem Morawsko–Śląskim są wspólne działania planowane w Brukseli, głównie na forum Komitetu Regionów.
Istnieje wiele zagadnień, szczególnie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój regionalny oraz podejmowania przedsięwzięć w ramach wspólnotowych inicjatyw Interreg (www.interreg.gov.pl), w obrębie których polsko-czesko-słowacka współpraca może przynieść wiele korzyści. Przy ubieganiu się o atrakcyjne inwestycje na własnym obszarze regiony nie unikną konkurencji bo taka jest specyfika działalności w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Warto jednak stawiać na kooperację oraz koordynację korzystnych dla wszystkich partnerów działań i występować wobec UE we wspólnym interesie jako trzy sąsiadujące regiony silnie powiązane historyczną i kulturową tradycją, kontaktami gospodarczymi oraz wspólnymi, europejskimi aspiracjami mieszkańców. To jedna z konkluzji spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. Gośćmi Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego byli Hejtman Kraju Morawsko–Śląskiego Evžen Tošenovský, Przewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Josef Tarčák oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok. Spotkanie było poświęcone współpracy międzyregionalnej, wspólnym przedsięwzięciom w roku 2005, działaniom realizowanym w ramach "Deklaracji Forum Regionów Wyszehradzkich" oraz planom związanym z realizacją wspólnotowych inicjatyw Interreg IIIA i IIIC. Za jeden z priorytetów w rozwoju przygranicznych regionów oraz zacieśnieniu partnerskiej współpracy gospodarczej uznano rozbudowę i modernizację sieci dróg wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Służyć temu będzie w najbliższych latach m.in. modernizacja dróg łączących nasz region ze Słowacją przez Zwardoń i Korbielów. Rozmawiano także o transgranicznym rynku pracy. "W związku z utrzymującą się koniunkturą na węgiel, zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych brygad polskich górników w kopalniach działających w regionie morawsko–śląskim (m.in. Bohumin) może wzrosnąć" stwierdził Evžen Tošenovský. "W Kraju Żylińskim nie ma problemu z siłą roboczą, jednak dla potrzeb budowanej u nas fabryki samochodów KIA na pewno sięgniemy po wykwalifikowane kadry pracowników z województwa śląskiego, gdzie przemysł motoryzacyjny ma bogatą tradycję i stanowi dziś jedną z najsilniejszych branż" – powiedział Josef Tarčák. Marszałek Michał Czarski stwierdził, że lokalizacja fabryki KIA na Słowacji w żadnym stopniu nie odcina dostępu do nowych miejsc pracy w Żylinie dla fachowców z naszego województwa. Fabryka nie będzie samowystarczalna, toteż wszelkiego rodzaju powiązania kooperacyjne, produkcja części, komponentów bądź akcesoriów do produkcji samochodów może być dla przedsiębiorstw z naszego regionu nader intratnym biznesem. Interesująco zapowiada się też sąsiedztwo stref przemysłowych w rejonie Lutyni Dolnej po stronie czeskiej i Gorzyczek po stronie polskiej. Tam również konkurencji na wolnym rynku o lokalizację inwestycji towarzyszyć może wzajemnie korzystna kooperacja. W regionie, gdzie za kilka lat czeska autostrada D47 połączy się z południowym odcinkiem polskiej autostrady A1 powstaną wyjątkowo korzystne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz sektora handlu i usług. Pod koniec obecnej dekady, gdy zarówno Polska jak i Czechy oraz Słowacja znajdą się w strefie obowiązywania traktatu z Schengen a przepisy podatkowe w nowych krajach członkowskich UE zmierzać będą do ujednolicenia. W takich warunkach rywalizacja sąsiadujących regionów o pozyskanie atrakcyjnego, zagranicznego inwestora ustąpi zdrowym zasadom wolnorynkowej konkurencji, gdzie liczyć się będzie głównie jakość, nowoczesność i biznesowa rzetelność. Wszelkie szczegóły dotyczące rozwoju gospodarczego i współpracy województwa z czeskimi i słowackimi partnerami będą w br. omawiane w Katowicach, Ostrawie i Żylinie przez komisje mieszane. W marcu odbędzie się polsko-słowacko-czeskie forum gospodarcze a w maju w Ostrawie konferencja "Hydro Olza" poświęcona regulacji i ochronie wód tej granicznej rzeki. Hejtman Kraju Morawsko–Śląskiego Evžen Tošenovský zaproponował opracowanie wspólnego planu udziału regionów w międzynarodowych i krajowych wystawach oraz imprezach promocyjnych. Tworzenie wspólnych stoisk bądź wydawnictw promocyjnych obniżyłoby koszt takich przedsięwzięć oraz umożliwiło opracowanie kompleksowych pakietów produktów turystycznych uwzględniających historyczne i turystyczne atrakcje trzech regionów, których granice zbiegają się w malowniczym zakątku niedaleko Jablunkova i Istebnej. Przewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Josef Tarčák poparł pomysł utworzenia wspólnej publikacji (biuletynu), w której każdy z regionów zamieszczałby najciekawsze informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, turystycznych atrakcji oraz innych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi międzyregionalnych kontaktów. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbędzie w Ostrawie w marcu br. Odnosząc się do możliwości wykorzystania funduszy z inicjatywy Interreg III Evžen Tošenovský omówił projekt komputeryzacji i modernizacji bibliotek w trzech regionach w oparciu o doświadczenia, które chętnie udostępni Biblioteka Naukowo- Techniczna w Ostrawie. Tradycyjna, wieloletnia współpraca kulturalna pomiędzy naszym województwem a przygranicznymi regionami w Czechach i Słowacji układa się znakomicie. Bogate osiągnięcia na tym polu oraz plany na rok 2005 przedstawiła dyrektor Wydziału Kultury Łucja Ginko(szczegóły w załączniku). Podsumowując spotkanie marszałek Michał Czarski powołał się na ustalenia zapisane w Deklaracji Forum Regionów Wyszehradzkich podpisanej w październiku 2004 przez uczestników spotkania, które w Krakowie zorganizował Małopolski Urząd Marszałkowski. Inicjatywa marszałka małopolskiego Janusza Sepioła będzie kontynuowana we wrześniu br. w Bratysławie, gdzie odbędzie się kolejne forum oraz Festiwal Kultury Wyszehradzkiej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 O współpracy ponad granicami rozmawiali szefowie trzech zaprzyjaźnionych regionów Wspólnie w Katowicach i Brukseli: (od lewej) Josef Tarčák, Michał Czarski i Evžen Tošenovský Hejtman Kraju Morawsko–Śląskiego Evžen Tošenovský Przewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Josef Tarčák - wywiad dla TVP

Załączniki