Biuletyn Informacyjny Województwa Śląskiego

28 września 2000 ukazał się pilotażowy numer biuletynu informacyjnego Województwa Śląskiego INFO-SILESIA
Jego celem jest promocja wiedzy na temat bieżącej sytuacji, planów i perspektyw rozwoju Województwa Śląskiego. Biuletyn informować będzie o najważniejszych wydarzeniach naszego regionu. Przedstawi działania samorządu województwa m.in. w polityce społecznej, kulturalnej i współpracy międzynarodowej. Stałe miejsce na łamach biuletynu zajmie Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego oraz zagadnienia związane z restrukturyzacją gospodarczą. Biuletyn adresowany jest do środowisk opiniotwórczych, władz i działaczy samorządowych, przedsiębiorców, naukowców, dziennikarzy, ludzi kultury - do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem województwa. Numer wrześniowy poświęcony jest prezentacji Województwa Śląskiego na Wystawie Światowej EXPO 2000.