Biblioteka dla przyszłości

31 marca 2000 w Auli Audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się konferencja problemowa dotycząca roli bibliotek pedagogicznych pn. "Biblioteka dla przyszłości"
Konferencję zorganizował Zarząd Województwa Śląskiego, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie. Celem spotkania była wymiana informacji i dyskusja na temat stanu i przyszłości bibliotek pedagogicznych w Województwie Śląskim oraz przedstawienie możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi bibliotekami województwa. Na spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej; Śląskiego Kuratorium Oświaty; radni Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dyrektorzy bibliotek. Materiały z konferencji znajdą Państwo w publikacji wydanej przez Zarząd Województwa Śląskiego pt. "Biblioteka dla przyszłości"


 


tagi: