Modernizacja stadionu Włókniarza w Częstochowie

W Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się prezentacja projektu rozbudowy i modernizacji stadionu Włókniarza, który w przyszłości ma się stać areną zawodów żużlowych najwyższej rangi
Obecnie stadion nie spełnia wymogów Polskiego Związku Motorowego i nie dysponuje oświetleniem, które pozwalałoby na realizowanie transmisji telewizyjnych przy sztucznym świetle. Projekt nowego stadionu jest ciekawy, nowoczesny i uwzględnia wszelkie wymogi dotyczące infrastruktury oraz bezpieczeństwa zawodników i widzów. Główny problem stanowić będzie pozyskanie środków na to przedsięwzięcie. Kwota 40 mln zł (20 mln w pierwszym etapie) wymaga stworzenia odpowiedniego montażu finansowego oraz pozyskania kilku źródeł finansowania inwestycji. W spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę uczestniczył marszałek województwa śląskiego Michał Czarski oraz Andrzej Witkowski, prezes Polskiego Związku Motorowego. W prezentacji i dyskusji uczestniczyli także parlamentarzyści, radni Sejmiku oraz lokalni działacze sportowi. W budżecie miasta zarezerwowano 10 mln zł na realizację koncepcji warszawskiej pracowni projektowej SPAK. Problemem będzie pozyskanie drugiej połowy środków potrzebnych do sfinalizowania pierwszego etapu budowy. Marszałek Czarski z rezerwą wypowiadał się o możliwościach dofinansowania budowy stadionu z funduszy europejskich bądź budżetu centralnego. W tym roku na program rozwoju bazy sportowej w całym województwie przeznacza się 10 mln zł. Konieczny jest udział własny i można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Problem w tym, iż kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2,5 mln zł. Urząd Miasta Częstochowy będzie poszukiwał innych źródeł na pokrycie kosztów inwestycji. W marcu br. wydano pozwolenie na budowę, rozpisano też już przetarg na realizację inwestycji. Podczas pobytu w Częstochowie marszałek Michał Czarski w towarzystwie prezydenta Tadeusza Wrony obejrzał obiekty wybudowane w mieście przy wsparciu funduszy europejskich oraz zwiedził remontowany i rozbudowywany budynek miejskiego ratusza.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Podczas spotkania przedstawiono projekt modernizacji stadionu  Wiodącym tematem spotkania było finasowanie przedsięwzięcia