Dotacje wojewódzkie w dziedzinie edukacji i nauki

24 sierpnia 2000 Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wyniki konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży
Zatwierdzone projekty dotyczą organizacji konkursów, festiwali i innych działań związanych z edukacją regionalną. W czasie trwania konkursu - do 31 maja br. wpłynęły 64 wnioski, dotacje przyznano 20 projektom. Łączna kwota dofinansowania wynosi 53 159,93 zł. Zarząd zaakceptował również wnioski komisji konkursowej dotyczące dofinansowania sesji i sympozjów naukowych. Wyróżniono tematy o zasięgu regionalnym, promujące naukę oraz wspierające rozwój społeczny i gospodarczy województwa. Wyróżniono 6 z 19 nadesłanych do końca czerwca br. projektów. Kwota dotacji wynosi 20 000 zł.