Aktualizacja planu gospodarki odpadami

29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr III/37/3/2009 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa ślaskiego.

Dokument stanowi kontynuację głównych celów i kierunków polityki województwa w gospodarce odpadami, identyfikuje problemy oraz wyznacza priorytety i zadania konieczne do realizacji.

Aktualizacja - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego (pdf 5,45 MB)

Aktualizacja - Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf 725 KB)

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki A-W