Śląsk na EXPO 2000

Województwo Śląskie będzie zaprezentowane podczas trwającej w Hanowerze, w dniach od 1 czerwca do 31 października 2000, największej światowej wystawie EXPO 2000
"Człowiek- Natura- Technika. Nowo powstający świat", pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna wystawa. Podczas ekspozycji przewijać będzie się problematyka nagłych przeobrażeń cywilizacyjnych na świecie, wynikające z niego problemy ekologiczne, a także rola tradycji i regionalnej specyfiki poszczególnych państw. Birgit Breul- generalny komisarz wystawy - stwierdziła, iż ekspozycja ma być potwierdzeniem "możliwości technologicznych XXI wieku, a zarazem stanowić ma potrzebę wkładu każdego człowieka w tworzenie świata". W wystawie udział weźmie ok. 200 państw i organizacji. W ramach wystawy polskiej zaprezentuje się 16 polskich regionów. Województwo Śląskie ma do dyspozycji jeden tydzień w terminie od 27 września do 1 października, podczas którego ukazany zostanie dorobek kulturalny i turystyczny regionu. Zaprezentowane będą także poszczególne gminy w zakresie ich możliwości inwestycyjnych. Województwo Śląskie prezentowane będzie m.in. przez Teatr Cogitatur, Śląski Teatr Tańca, Teatr Muzyczny. Odbędą się pokazy filmowe, podczas których przedstawiona zostanie twórczość K. Kutza, L. Majewskiego, J. Kidawy- Błońskiego i M.Rosy, a także projekcja filmów animowanych Studia Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej. Planowane są także liczne spotkania z inwestorami zagranicznymi. Celem organizatorów śląskich dni, jest wykreowanie wizerunku Śląska wykraczającego poza obiegowe stereotypy, stworzenie bazy danych, która posłuży do zainteresowania przestrzenią regionu oraz zaprezentowanie wartości wpisanych w tradycyjny kanon kultury europejskiej.