Infrastruktura

Województwo ma najgęstszą w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad, dodatkowo przez Śląskie przebiegają paneuropejskie korytarze transportowe. Krzyżują się tu autostrady A4 i A1, łączące zachód ze wschodem oraz północ z południem naszego kontynentu. Węzeł Sośnica pod Gliwicami stanowi największy węzeł drogowy w Europie Środkowej. Miasta Aglomeracji Górnośląskiej łączy wielopasmowa droga tranzytowa (DTŚ).

W regionie realizowanych jest 50% krajowych przewozów kolejowych cargo. Przez teren województwa śląskiego przebiegają trzy szlaki kolejowe, zaliczane do międzynarodowej sieci AGC: E90, E59, E65. Istotne miejsce na mapie światowej infrastruktury kolejowej zajmuje Euroterminal w Sławkowie. Stanowi on najbardziej wysunięty na zachód punkt kolei szerokotorowej, łącząc Śląskie z systemem transportowym Azji.

Katowice Airport to jeden z kluczowych elementów infrastruktury komunikacyjnej województwa. Wciąż się powiększa i inwestuje w najnowszą infrastrukturę stając się lotniskiem o światowym standardzie z dużymi nowoczesnymi terminalami A, B i C oraz innowacyjnymi rozwiązaniami techniki. Plasuje się na pierwszym miejscu w kraju wśród lotnisk regionalnych w zakresie funkcji cargo. Całkowity ruch pasażerski w Katowice Airport w 2015 roku w osiągnął ponad 3 miliona osób.