Sprawozdanie z realizacji programu

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Programu  ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego 12 sierpnia 2010 r.

W terminie do 15 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni) Prezydenci Miast na prawach powiatu oraz Starostowie  zobowiązani są do sporządzania sprawozdań zbiorczych  z realizacji działań naprawczych w danym roku na terenie swojego powiatu i przekazania ich do Marszałka Województwa Śląskiego (adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46). 

Osoba odpowiedzialna za Program Ochrony Powietrza:

Barbara Sosnowska (32) 78 35 649
Główny Specjalista
Wydział Ochrony Środowiska (siedziba: ul. Wita Stwosza 7)
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Załączniki
Tabele sprawozdawcze