Zarząd Województwa Śląskiego o Regionalnym Programie Restrukturyzacji Opieki Zdrowotnej

Zarząd Województwa zaniepokojony informacją dotycząca propozycji likwidacji 12 jednostek służby zdrowia w Województwie Śląskim
Głębokie zaniepokojenie Zarządu Województwa wzbudziła informacja dotycząca propozycji likwidacji 12 jednostek służby zdrowia w Województwie Śląskim złożonej bez konsultacji z samorządami - właścicielami szpitali. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Zarząd Województwa zapoznał się z wynikami pracy Regionalnego Komitetu Sterującego Reformy Ochrony Zdrowia. Zarząd Województwa Śląskiego jest reprezentowany w Komitecie przez Wiceprzewodniczącego Zarządu dr. Grzegorza Szpyrkę. Zarząd stwierdził, iż Regionalny Komitet Sterujący zatwierdził generalne kierunki restrukturyzacji proponowane w dokumencie opracowanym na zlecenie Ministra Zdrowia i zgłosił równocześnie poprawki do przedstawionej propozycji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Opieki Zdrowotnej. Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie odniósł się do propozycji Regionalnego Komitetu Sterującego w sprawie podziału dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla szpitali działających w Województwie Śląskim. Zarząd Województwa Śląskiego oczekuje na ostateczny tekst programu uwzględniający uwagi Regionalnego Komitetu Sterującego.


 


tagi: