Zakończono konsultacje społeczne

Zakończony został proces konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Projekt Programu... po dokonaniu zmian wynikających ze zgłaszanych wniosków i uwag został przesłany do opiniowania przez odpowiednich Starostów Powiatów.

Dokument pn. Program ochrony powietrza dla stref częstochowsko-lublinieckiej i gliwicko-mikołowskiej, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu przez właściwych starostów oraz konsultacji społecznych zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa Śląskiego celem uchwalenia i nadania mu statusu aktu prawa miejscowego.

W załącznikach można zapoznać się z treścią projektu Programu.

Załączniki
Załączniki tabelaryczne i opisowe wrzesień 2011
Strefa gliwicko-mikołowska wrzesień 2011
Strefa częstochowsko-lubliniecka wrzesień 2011
Zagadnienia ogólne POP wrzesień 2011
Raport z konsultacji społecznych