Konsultacje Założeń Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu

Konsultacje Założeń Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.  

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż kontynuując prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, uchwałą Nr 943/140/IV/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. 

Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, wraz z Diagnozą Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Analizą zgodności z dokumentami strategicznymi dostępne są w linkach poniżej oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.                  

Mając na uwadze szeroki udział społeczny i potrzebę konsultacji wstępnie wypracowanych Założeń ukierunkowujących przyszłe prace, zwracam się z prośbą o uwagi do opracowanego materiału oraz przekazanie ich do dnia 31 maja 2012  roku, w formie elektronicznej lub pisemnej na adres:  

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
strategia-transport@slaskie.pl

Załączniki
Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Diagnoza Systemu Transportu Województwa Śląskiego
Zgodność z dokumentami strategicznymi