Konkurs na projekt nowej siedziby Muzeum Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na wykonanie koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej Nowego Muzeum Śląskiego
Zgłaszane w konkursie prace powinny stanowić kompleksowe, twórcze wyobrażenie Nowego Muzeum Śląskiego jako głównego elementu przestrzeni o wysokich walorach funkcjonalnych, architektonicznych i krajobrazowych sprzyjających realizacji atrakcyjnej i nowoczesnej koncepcji programowej. Przy ocenie prac Sąd Konkursowy będzie brał pod uwagę program użytkowy muzeum, architekturę, urbanistykę oraz propozycje rozwiązań technologicznych. Nowe Muzeum powstanie na działce o pow. ok. 6 ha, położonej w centrum Katowic na poprzemysłowym obszarze dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” w sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej. Teren jest częściowo zabudowany m.in. zabytkowymi budynkami z przełomu XIX i XX wieku, które jak szyb „Bartosz” podlegać mają adaptacji do potrzeb Nowego Muzeum Śląskiego. Nowe Muzeum będzie widoczne i dostępne z przebiegającej nieopodal Drogowej Trasy Średnicowej. Sąsiedztwo Spodka oraz pomnika Powstańców Śląskich powinno sprzyjać wykreowaniu przestrzeni publicznej o wysokich walorach. Inwestycja znacznie wzmocni turystyczną atrakcyjność Katowic i służyć będzie promocji całego województwa. Ponadto, usytuowanie takiej placówki na terenach pokopalnianych daje możliwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczone na rewitalizację terenów poprzemysłowych w okresie 2007 – 2013. Prace nad koncepcją lokalizacji i budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego trwają od kilkunastu miesięcy. 9 sierpnia 2004 marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przedstawiciele Muzeum Śląskiego, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Katowicach podpisali porozumienie w sprawie lokalizacji i wspólnych działań zmierzających do budowy Nowego Muzeum Śląskiego. 30 grudnia 2004 w Katowicach podpisano akt notarialny dotyczący zamiany działek pomiędzy Muzeum Śląskim a Katowickim Holdingiem Węglowym. Zgodnie z porozumieniem, którego inicjatorem był marszałek województwa, KHW przekazał muzeum działkę o powierzchni 6,2 ha wraz z zabudowaniami po zlikwidowanej kopalni "Katowice". W zamian KHW otrzymał działkę przy ulicy Ceglanej (5,4 ha) przekazaną w roku 2002 przez Miasto Katowice z przeznaczeniem pod budowę nowego gmachu muzeum. W lutym i marcu br. trwały konsultacje z udziałem muzealników, historyków sztuki, architektów i działaczy kultury dotyczące koncepcji ideowej, programu i formy przyszłego Muzeum Śląskiego. Ogłoszony Konkurs jest kontynuacją publicznej dyskusji na temat wizji Nowego Muzeum Śląskiego. Zgodnie z harmonogramem, prace konkursowe można składać do 10 października br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie października i listopada br.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły Konkursu