Rozpoczęto prace nad wdrażaniem II etapu Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram wdrażania II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
9 czerwca br. Rząd RP podpisał z Bankiem Rozwoju Rady Europy Ramową Umowę Pożyczki regulującą przekazanie środków na realizację II etapu „Programu łagodzenia...”. Zostały uruchomione prace nad dokumentami programowymi oraz rozpoczęto negocjacje dotyczące zawarcia trójstronnego porozumienia między Województwem Śląskim Wojewodą i Ministrem Gospodarki i Pracy. Jego podpisanie planowane jest na koniec lipca br. Już w sierpniu rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch instrumentów Programu- „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Linii pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Termin przekazania środków dla Województwa uzależniony jest, zgodnie z zapisami Umowy Pożyczki, od pobrania środków przez Województwo Małopolskie, które otrzyma 5 mln. euro. Z tego względu Harmonogram ma charakter przybliżony i daty w nim zawarte mogą ulec zmianie. Pierwsze środki w ramach Programu przekazane zostaną samorządom lokalnym na początku przyszłego roku. Dofinansują one inwestycje, które rozpoczną się po 1 stycznia 2006 roku. Dzięki realizacji Programu w przyszłym roku 14 mln. euro dotacji zasili inwestycje realizowane w ramach "Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej". Na wsparcie przedsiębiorców w ramach „Linii pożyczek dla MŚP” zostanie skierowane 6 mln euro. Już w tym roku dla nich będzie uruchomione ok. 3 mln euro. „Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” jest programem rządowo- samorządowym. Jego celem jest zapobieganie negatywnym skutkom, które na śląskim rynku może wywołać realizacja rządowego programu restrukturyzacji węgla kamiennego. Realizacja I etapu programu w 2004 roku pozwoliła na uruchomienie w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej” 96 inwestycji, na które przyznano 95,3 mln zł dotacji. Małym i średnim przedsiębiorstwom udzielono 21 mln zł pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pozwoliło to na realizację 179 projektów rozwojowych, dzięki którym utworzonych zostanie 1060 nowych miejsc pracy.
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Program łagodzenia