Komitet Monitorujący podsumował kolejny etap realizacji funduszy unijnych w regionie

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w Województwie Śląskim. Podsumowano realizację Kontraktu w roku 2004 oraz omówiono działania przewidziane na lata 2005-2006.
Spotkaniu przewodniczył wojewoda śląski Lechosław Jarzębski. Urząd Marszałkowski reprezentowali członek zarządu Wiesław Maras, dyrektor Wydziału Inwestycji Tadeusz Glücksman oraz przedstawiciele Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europeskich. W trakcie posiedzenia omówiono także stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim. Spośród 187 projektów wybranych do realizacji przez Zarząd Województwa Śląskiego Wojewoda podpisał dotąd 148 umów. Obecnie z 280 mln euro przeznaczonych dla regionu w ramach realizacji ZPORR, beneficjenci otrzymali 0,30%. Wynika to ze skomplikowanych procedur przetargowych przy wyłanianiu wykonawców projektów. Bez ich rozstrzygnięcia nie można uruchomić unijnego wsparcia. Przeszkodą są także skargi firm, które przegrały przetargi. Problemem jest też przedłużające się oczekiwanie beneficjentów na uzyskanie pożyczki w ramach prefinansowania projektów. Rozstrzygnięte dotychczas przetargi pozwoliły na wygospodarowanie oszczędności, które po akceptacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy, mogą zostać wykorzystane na dofinansowanie projektów oczekujących na listach rezerwowych. Oszczędności te mogą też zostać dodane do kwot przeznaczonych do rozdysponowania w tegorocznych konkursach. Szacuje się, iż do końca br. do beneficjentów powinno trafić ok. 14 mln euro. Obecnie, stopień wykorzystania środków ZPORR jest niski, bowiem nie rozpoczęto jeszcze realizacji dużych inwestycji jak m.in.: północnego odcinka obwodnicy aglomeracji górnośląskiej - inwestycji realizowanej przez gminę Bytom czy też zachodniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej. Zgodnie z harmonogramem realizacji ZPORR, przyznane środki winny być wykorzystane do 2008 roku, natomiast podpisywanie umów powinno się zakończyć w przyszłym roku. Podczas spotkania poinformowano także, iż w II kwartale br. poprawił się średni czas realizacji wniosku o płatność i wynosił 60 dni. Dla porównania w poprzednim okresie beneficjent oczekiwał 90 dni. Komitet Monitorujący podjął także uchwałę w sprawie usprawniania systemu zarządzania i wdrażania ZPORR. Postuluje ona konieczność nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz Prawa Zamówień Publicznych. Proponuje się zamrożenie na co najmniej rok kursu euro stosowanego przy angażowaniu środków oraz uelastycznienie systemu wydatkowania środków na współfinansowanie krajowe.