Wsparcie dla promocji turystycznych atrakcji województwa

Rozstrzygnięto II edycję konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
Celem konkursu przeznaczonego dla organizacji pozarządowych było udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Śląskiego dla projektów służących promocji istniejących a także powstawaniu nowych atrakcji i szlaków turystycznych oraz kulturowych. Łączną kwotą 67 750 zł wsparto zadania, które mają przyczynić się do zwiększenia ilości turystów odwiedzających nasz region:
  • Częstochowska Organizacja Turystyczna – Folder „Atrakcje i produkty turystyczne ziemi częstochowskiej”
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach – Utworzenie Szlaku Kultury Żydowskiej
  • Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu – Jesienne dni kolejki wąskotorowej
  • Stowarzyszenie na rzecz promocji wsi w Mstowie – Informator turystyczny „Sanktuaria regionu północnego Województwa Śląskiego”
  • Miejski Ośrodek Kultury w Łazach – Remont istniejącej i budowa nowego odcinka trasy rowerowej
  • PTTK Oddział w Wiśle – utrzymanie i wytyczanie nowych szlaków turystycznych
  • Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej – Wytyczaj nowe szlaki rowerowe „Rowerem z BTC”
  • Młodzież Górnośląska w Opolu – Górnośląskie Dni Dziedzictwa


  •