Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

W Dąbrowie Górniczej przekazano do użytku zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska – Pogoria IV
Zbiornik przeciwpowodziowy utworzony został w wyrobisku byłej kopalni piasku. W ten sposób dokonano rekultywacji terenu zdegradowanego trwającą ponad 30 lat działalnością kopalni, a krajobraz został wzbogacony o dodatkowe walory przyrodnicze i rekreacyjno-turystyczne. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in.: Minister Środowiska Tadeusz Podgajnik, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Jerzy Talkowski, byli ministrowie środowiska Czesław Śleziak i Jerzy Swatoń, a także posłowie i senatorowie z regionu Śląska i Zagłębia oraz przedstawiciele wykonawców - Hydrobudowy Śląsk S.A. oraz RPM S.A. Lubliniec. "Była to wyjątkowa inwestycja, wyjątkowo szybko przeprowadzona za wyjątkowo niską kwotę" - powiedział minister Tadeusz Podgajniak podczas uroczystości otwarcia. Poświęcenia obiektu dokonał Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski. W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe dla budowniczych zbiornika oraz zasłużonych pracowników Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – inwestora obiektu. Zbiornik o charakterze retencyjnym będzie miał kubaturę 49 mln m sześc., a docelowo nawet 52 mln m. sześc. Inwestycję sfinansowano w 65% z pieniędzy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a w 35% z budżetu państwa. Prace nad budową przeprowadzono w 22 miesiące. Roboty rozpoczęto w październiku 2003 roku, a ukończono praktycznie w lipcu tego roku. Zbiornik oprócz funkcji przeciwpowodziowych będzie wykorzystywany również do celów rekreacyjnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Jaz zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska – Pogoria IV  Jaz i zapora czołowa