Rankingi

Przedstawiamy zbiór międzynarodowych i krajowych rankingów atrakcyjności inwestycyjnej regionów i specjalnych stref ekonomicznych. Każdorazowo Śląskie uzyskuje w nich czołowe miejsca.

Raporty i opracowania przygotowywane są przez niezależne renomowane instytucje

Tytuł Instytucja badawcza Rok wydania
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2016
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2015

Atrakcyjność inwestycyjna województwa i podregionów Polski 2014

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2014
Europejskie miasta i regiony przyszłości 2014/15 FDi Intelligence 2014
Atrakcyjność inwestycyjna województwa i podregionów Polski Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2013
Global free zones of the future 2012/13 Business Financial Times 2012