Lucjan Kępka odrzuca stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego

W dniu 13 kwietnia 2000r. upływa 30 -dniowy termin, w którym Sejmik Województwa Śląskiego zobowiązany jest do powołania nowego Wicemarszałka Województwa po odwołaniu przez Radnych Sejmiku Jana Rzymełki
Podczas III posiedzenia XVIII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, Marszałek Jan Olbrycht zaproponował kandydaturę Lucjana Kępki - dotychczasowego Członka Zarządu, desygnowanego przez Unię Wolności. W uzasadnieniu wniosku Marszałek podkreślił dotychczasowe doświadczenie, wiedzę i kompetencje kandydata. Lucjan Kępka podczas ostatniego posiedzenia Sejmiku złożył - na wniosek własnego ugrupowania - rezygnacje z funkcji Członka Zarządu Województwa, która została przyjęta przez radnych. Pełni on swoją funkcję do czasu powołania swojego następcy. Po propozycji Marszałka, Radni Unii Wolności złożyli wniosek o 10-cio minutową przerwę. Po jej zakończeniu głos zabrał Pan Lucjan Kępka, który stwierdził, że dopóki koalicja nie zostanie odnowiona praktycznie - nie może przyjąć proponowanego stanowiska. Sytuacja powstała po takiej decyzja kandydata wywołała falę krytyki prac Zarządu ze strony radnych SLD. Poddawali oni w wątpliwość sens trwania koalicji AWS-UW oraz jej wpływ na sprawne funkcjonowanie Zarządu. Marszałek Jan Olbrycht zapowiedział, iż na kolejnej sesji Sejmiku przedstawi kolejnego kandydata wywodzącego się z ugrupowań tworzących dotychczasową koalicję.


 


tagi: