Marszałek Województwa Śląskiego w Brukseli

W dniach 15-17 września 1999r. na zaproszenie Unii Europejskiej Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w przeglądzie (screeningu) prawodawstwa dotyczącego polityki regionalnej w ramach integracji z Unią Europejską oraz w spotkaniu RETI
Marszałek Olbrycht był pierwszym przedstawicielem polskiego samorządu uczestniczącym w tego typu spotkaniu. Tematem spotkania, oprócz zasad prowadzenia polityki regionalnej, były również kwestie związane z zarządzaniem funduszami europejskimi. W trakcie pobytu Marszałek wziął także udział w spotkaniu RETI (Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przemysłowych). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich województw samorządowych. Dotyczyło ono skutków rozszerzenia Unii Europejskiej dla regionów przemysłowych w Unii Europejskiej i poza nią. W trakcie spotkania Marszałek Olbrycht przedstawił założenia polityki i strategii regionalnej oraz kierunki rozwoju Województwa Śląskiego.