Najlepsze tereny inwestycyjne w  Województwie Śląskim

Ruda Śląska laureatem konkursu "Grunt na Medal".
Dzisiaj wręczono nagrody śląskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal 2005". Za najlepszy teren inwestycyjny uznano 13 hektarową działkę w Rudzie Śląskiej, położoną przy węźle "Wspólna" autostrady A4. Wyróżniono także tereny położone w gminach Będzin (działka – 70 ha), Radziechowy Wieprz, (20,68 ha), Tworóg (10,91 ha) i Lubliniec. Prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania otrzymał pamiątkowy certyfikat, okolicznościowy medal oraz kolorowy baner. Konkurs organizowany był przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jego celem było wyłonienie najlepszych terenów inwestycyjnych. Nagrodzone tereny będą promowane w kraju i za granicą oraz rekomendowane potencjalnym inwestorom. "Ten konkurs to doskonała forma pozyskiwana inwestorów, w taki sposób jedna z największych inwestycji w Europie – firmy LG Philips LCD – wybrała ofertę gminy Kobierzyce" – powiedział wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Marcin Kaszuba. Z całej Polski napłynęło na konkurs 342 oferty, z tego 19 z Województwa Śląskiego. Oferta Rudy Śląskiej trafi do tzw. złotej szesnastki terenów inwestycyjnych. W czasie spotkania omówiono także działania PAIZ, współprace z regionami poprzez Centra Obsługi Inwestora oraz ofertę inwestycyjną Województwa Śląskiego. Polska staje się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych w Europie, zagraniczni inwestorzy doceniają nie tylko niskie koszty pracy, ale zwłaszcza wysokowykwalifikowanych pracowników. Polska ma ponad 2 mln studentów (więcej niż Niemcy), połowa pracujących ma nie więcej niż 35 lat – nie grozi nam starzenie się społeczeństwa występujące w państwach zachodniej Europy. „Ważne jest więc wspieranie działań sektora naukowo–badawczego w regionie. Potencjałem Województwa Śląskiego są uczelnie techniczne i doskonała kadra inżynierów” – dodał Marcin Kaszuba.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Od lewej: członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, wiceprezes PAIiIZ Marcin Kaszuba i prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania  Prezydent Andrzej Stania przedstawił zalety nagrodzonego terenu.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu (strona PAIiIZ)