Nowy Wojewoda Śląski

11 grudnia 2000 Wojewoda Śląski prof. Wilibald Winkler spotkał się z Marszałkiem dr Janem Olbrychtem oraz radnymi Sejmiku. W krótkim przemówieniu zadeklarował bieżącą współpracę z Zarządem i Sejmikiem Województwa Śląskiego