Podsumowanie konsultacji społecznych

Podsumowanie konsultacji i opiniowania Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji wraz z uzasadnieniem

Załączniki
Sprawozdanie z konsultacji