Program ochrony powietrza 2017

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Załączniki
Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
Prezentacja POP
Streszczenie POP

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku nr V/47/5/2017