Wydzielenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zgodnie z ustawą z dniem 1 lipca stanie się jednostką budżetową Województwa Śląskiego
W związku z ograniczeniem kompetencji WUP należy stworzyć jak określił Marszałek "sprawną strukturę do realizacji zadań oraz program związany z WUP rynkiem pracy". Jan Olbrycht nie wykluczył, że zmiany w funkcjonowaniu WUP pociągną za sobą zwolnienia pracowników, którzy jego zdaniem "powinni przejść do powiatowych urzędów pracy". Podczas konferencji prasowej Marszałek stwierdził, że obecne rozwiązanie polegające na przekazaniu powiatom środków przez Krajowy Urząd Pracy jest przykładem braku rozumienia problemu bezrobocia. "Rynek pracy i bezrobocie nie jest tematem lokalnym, wymaga rozwiązań w skali województwa i kraju. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy opracujemy wspólnie z powiatami model funkcjonowania rynku" - stwierdził.