O Województwie Śląskim z Brytyjczykami

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkał się z panem Dominicem Meiklejohnen, który od kilku tygodni pełni funkcję Pierwszego Sekretarza ds. Polityki Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
Spotkanie dotyczyło m.in. zagadnień związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a także restrukturyzacji przemysłu górniczego i hutniczego. Marszałek przedstawił aktualną sytuację Województwa Śląskiego. W trakcie rozmowy omówiono również kwestie dotyczące europejskich funduszy pomocowych oraz możliwości współpracy między Województwem Śląskim a Walią. Następne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na połowę tego roku. Uzgodniono również podjęcie działań w celu ożywienia polsko"brytyjskiej współpracy gospodarczej na terenie Województwa Śląskiego.