Podsumowano Program Rozwoju Zawodowego

Marszałek Jan Olbrycht i Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Pani Siria R. Lopez dyskutowali o Modelu Partnerstwa Lokalnego
26 lutego 2001 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja nt. wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego w Województwie Śląskim i Małopolskim. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele urzędów pracy, agencji rozwoju lokalnego oraz samorządów lokalnych. Model Partnerstwa Lokalnego zainicjowany przez Departament Pracy USA opiera się o doświadczenia międzynarodowe oraz wiedzę uzyskaną podczas restrukturyzacji przemysłu w Ameryce. Model ten był podstawą Programu Rozwoju Zawodowego. W czasie spotkania podsumowano dwa lata realizacji programu w Polsce. Program finansowany przez Departament Pracy USA i Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego powstał w 1997 w celu ułatwienia restrukturyzacji sektora górniczego i hutniczego w Polsce. Jego celem jest złagodzenie negatywnego wpływu procesu restrukturyzacji wśród pracowników, społeczności lokalnych i przedsiębiorstw. W ramach programu zorganizowano szkolenia pracowników urzędów pracy i innych organizacji zajmujących się grupowymi zwolnieniami. W podsumowaniu stwierdzono, iż największym osiągnięciem programu jest zaszczepienie umiejętności budowy partnerstwa i współpracy na szczeblu lokalnym. Konferencje poprzedziło spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego dr Jana Olbrychta z Konsulem Generalnym Stanów Zjednoczonych Panią Sirią R. Lopez. Podczas spotkania Marszałek Olbrycht przedstawił bieżącą sytuację polityczno"gospodarczą w Województwie Śląskim.