Komunikat personalny

Filharmonia Śląska ma nowego dyrektora
Z dniem 1 marca 2001 roku, po uzyskaniu przepisanych prawem opinii, Zarząd Województwa Śląskiego powołał panią Grażynę Szymborską na stanowisko dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach.