Porozumienie o współpracy Województwa Śląskiego i Regionu Lombardii

Marszałek Jan Olbrycht i Prezydent Roberto Formigoni podpisali porozumienie o współpracy międzyregionalnej.
We wtorek 6 marca 2001 o godz. 11:00 Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht i Prezydent Rady Regionalnej Lombardii Roberto Formigoni podpisali w Mediolanie porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Porozumienie ma na celu zaciśnięcie więzów przyjaźni i pogłębienia znajomości miedzy mieszkańcami obu regionów poprzez promowanie przedsięwzięć z zakresu współpracy społecznej, wymiany handlowej, kulturowej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Zarząd Województwa Śląskiego i Rada Regionalna Lombardii zapewniają pomoc we współdziałaniu małych i średnich przedsiębiorstw obu regionów. W dokumencie zaproponowano organizację szkoleń dla młodzieży m.in. w dziedzinie ekonomi, ochrony zdrowia, administracji publicznej, turystyki, ochrony środowiska, kultury i techniki. Dla realizacji porozumienia powołany zostanie komitet mieszany koordynujący wspólne projekty. Podpisanie porozumienia było częścią dwudniowej wizyty delegacji Województwa Śląskiego w Lombardii. W jej skład wchodzili przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Śląskiej Izby Rolniczej. Czesław Smusz " Prezes ŚIR oraz Bożena Łobzowska " Dyrektor Pionu Promocji i Współpracy z Zagranicą RIG odbyli szereg rozmów z włoskimi zrzeszeniami lokalnych izb rolniczych. W spotkaniach uczestniczyli m.in. Silvestre Pollini " Prezes Izby Gospodarczej z Bresci, Dario Visconti " Prezes APA Confartigianato Milano (związku drobnych przedsiębiorców i rzemieślników), Mario Bossi " Sekretarzem Generalnym AICE (stowarzyszenia handlu zagranicznego) oraz Giovanni Fontana " Przewodniczący Rady Regionalnej Lombardii. W czasie wizyty ustalono kalendarze współpracy. W maju 2001 do Lombardii wyjedzie Misja Gospodarcza Województwa Śląskiego. Z podobną wizytą przyjadą na Śląsk w 2002 roku przedsiębiorcy z Lombardii. W czerwcu 2001 przedstawiciele Lombardii uczestniczyć będą w Targach Inwestycyjnych "Silesia" oraz w grudniowych Targach Rzemiosła w Katowicach. W czerwcu 2001 odbędą się Dni Lombardii w Katowicach. Region weźmie udział w targach turystycznych "Pielgrzym", "Beskidy" oraz "Glob". Województwo Śląskie w lutym 2002r. będzie prezentować swoją ofertę turystyczna na Targach BIT w Mediolanie. Współpraca posłuży również przygotowaniu Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej. W przedstawicielstwie Lombardii w Brukseli odbędzie się staż nt. organizacji i funkcjonowania tego typu placówek. Współpraca z Lombardią należy do priorytetów polityki zagranicznej Województwa Śląskiego. Jest to piąte porozumienie zawarte przez województwo. Dotychczas podpisano umowy z regionem Nord"Pas de Calais i Departamentem Bas"Rhin we Francji, Okręgiem Suceava w Rumunii oraz Północną"Nadrenią Westfalią w Niemczech.