Powstaje Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej

25 mln złotych zostanie przeznaczonych na rozwój bazy sportowej w Województwie Śląskim
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2001. Wyłoniono 38 wniosków gmin do Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu dotyczących dofinansowania ze środków pochodzących z dopłat do gier liczbowych. W roku bieżącym na realizację programu przeznaczono 25 mln zł, tj. o 3 mln zł więcej niż w roku 2000. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie Zarząd Województwa wziął pod uwagę liczbę mieszkańców oraz wielkość środków otrzymanych przez gminy w latach ubiegłych. Uwzględniono także stan zaawansowania inwestycji, udział środków własnych oraz realny termin zakończenia prac w roku bieżącym. Za priorytetowe przyjęto inwestycje szkolne. Program został przekazany do Sejmiku i będzie rozpatrywany podczas najbliższej sesji, 19 marca 2001.
Załączniki
Lista inwestycji proponowanych do dofinansowania