Wizyta Brytyjskiej Misji Handlowej

Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się z przedstawicielami Brytyjskiej Misji Handlowej
8 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Członek Zarządu Waldemar Jędrusiński spotkali się z przedstawicielami Brytyjskiej Misji Handlowej. W spotkanie uczestniczyli przedstawiciele brytyjskich firm zajmujących się ekologią i ochroną zdrowia, a także przedstawiciele Wojewody Śląskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas spotkania omówiono kwestie ochrony środowiska w Województwie Śląskim, problematykę gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz projektów finansowanych z europejskich funduszy pomocowych ISPA oraz SAPARD. W dyskusji poruszono także kwestie finansowania inwestycji ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.