Propozycje inwestycji w regionie

Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu zarekomendował listy projektów do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
Podczas dzisiejszego posiedzenia RKS, które prowadzili Wicemarszałek Sergiusz Karpiński oraz członek Zarządu Wiesław Maras, przedstawiono Zarządowi Województwa listę 30 projektów samorządów lokalnych w ramach działania 1.4 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej, turystyczno-sportowej, kulturalnej. Spośród 119 zgłoszonych uzyskały one ocenę powyżej 60 punktów. Mają one szanse na włączenie do inwestycji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006. Na ich realizację może zostać przeznaczone ok. 4,1 mln zł wsparcia z budżetu państwa. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Zarząd Województwa zatwierdzi listy zarekomendowanych projektów. Podczas posiedzenia członkowie RKS zapoznali się także ze stanem prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.