Konferencja nt. promocji polskich towarów i usług we Francji

26 marca 2001 w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja poświęcona promocji eksportu polskich towarów i usług na rynek francuski
W obradach uczestniczyć będzie m.in. Minister Gospodarki Tadeusz Donocik, Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Andrzej Szteliga - Radca Handlowy Ambasady RP we Francji. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele firm zainteresowanych eksportem towarów i usług na rynek francuski, agencji rozwoju regionalnego, izb handlowych, inwestorów francuskich działających na terenie Województwa Śląskiego oraz reprezentanci współpracujących z województwem regionów francuskich. Celem konferencji jest wzrost zainteresowania Francją jako rynkiem zbytu dla polskich towarów i usług. Podczas spotkania zaprezentowana będzie gospodarka i rynek francuski, jego specyfika oraz możliwości inwestycyjne. Uczestnicy dyskutować będą o sposobach finansowania, kwestiach prawnych i podatkowych związanych z eksportem towarów i usług na rynek francuski oraz roli placówek dyplomatycznych i izb handlowych w promocji polskich towarów i usług na tym rynku. Organizatorami konferencji są: Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji, Regionalne Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Gospodarki RP i Ambasada RP we Francji.
Program konferencji "Promocja eksportu polskich towarów i usług na rynek francuski" 26 marca 2001, godz. 9:00-15:00 Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
 • 9:00 Otwarcie konferencji. Tadeusz DONOCIK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jan OLBRYCHT, Marszałek Województwa Śląskiego Paweł ZWIERZ, Wiceprezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji Jan HOPPE, Wiceprezes Urzędujący Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • 9:25 Prezentacja stosunków gospodarczych polsko-francuskich oraz działań promocyjnych polskiej placówki dyplomatycznej we Francji. Andrzej SZTELIGA, Minister Pełnomocny-Radca Handlowy Ambasady RP we Francji
 • 9:35 Konkurencyjność Francji w handlu światowym. Yann FROLLO DE KERIVIO, Attaché RegionalnyAmbasady Francuskiej w Polsce
 • 9:45 Aspekty prawne współpracy z firmami francuskimi. Hanna GOUTIERRE-STYPUŁKOWSKA, Wiceprezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji, Adwokat CABINET BGS.
 • 10:00 Aspekty podatkowe spółek prawa handlowego. Porównanie podstawowych aspektów podatkowych na podstawie sp. z o.o. Maria SKARŻYŃSKA, Salustro Reydel
 • 10:15 Finansowe i pozafinansowe instrumenty wspierania eksportu. Wspieranie działalności proeksportowej małych i średnich przedsiębiorstw. Janusz STEĆ, Zastępca Dyrektora, Ministerstwo Gospodarki
 • 10:30 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w eksporcie. Bogusława GAŁKIEWICZ, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Polisami KUKE
 • 10:40 Obsługa transakcji handlu zagranicznego przez Bank Śląski. Marzena Micuła-Szwej, Dyrektor Wydziału Rozliczeń Zagranicznych
 • 10:50 Sell in France - centrum pośredniczące w kontaktach pomiędzy producentami z zagranicy i francuskimi dystrybutorami w dziedzinie mechaniki i elektroniki. Francis BASSOT, Prezes UNICIME (Związku Handlu Międzynarodowego w dziedzinie mechaniki i elektroniki).
 • 11:00 Rola Polskiej Izby Handlowo - Przemysłowej we wprowadzaniu firm polskich na rynek francuski. Paweł ZWIERZ, Wiceprezes CCIPF.
 • 11:10 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jako instytucja wspierająca kontakty firm śląskich na rynku francuskim. Bożena ŁOBZOWSKA, Dyrektor d/s Współpracy z Zagranicą, RIG
 • 11:20 Rola Stowarzyszenia Dolnego Renu na Śląsku. Marek Korowajczyk, Przedstawiciel Biura Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego.
 • 11:25 Doświadczenia francuskie na rynku polskim. Bernard GEHIN, Pascal Polska, Groupe Prévoir
 • 11:45 Przerwa na kawę.
12.00-13.30 Spotkania tematyczne:
 • SALA I. ASPEKTY FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE EKSPORTU DO FRANCJI -Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki -Przedstawiciel Biura Marketingu i Zarządzania Polisami KUKE SA. -Przedstawiciel Banku Śląskiego
 • SALA II. KWESTIE PRAWNE I PODATKOWE FIRM EKSPORTUJĄCYCH -Kancelaria Adwokacka CABINET BGS -Kancelaria Podatkowa SALUSTRO REYDEL
 • SALA III. ROLA PLACOWEK DYPLOMATYCZNYCH, IZB HANDLOWO"PRZEMYSŁOWYCH I FEDERACJI W PROMOWANIU RYNKU FRANCUSKIEGO -Ambasada RP we Francji -Ambasada RF w Polsce -Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji -Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach -UNICIME (Związek Handlu Międzynarodowego w dziedzinie Mechaniki i Elektroniki).
 • 13.30 Zamknięcie obrad. Tadeusz DONOCIK, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Jan OLBRYCHT, Marszałek Województwa Śląskiego
 • 13.40 Obiad
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy