Minister Skarbu Państwa przekazał Województwu Śląskiemu akcje Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

7 marca 2001 Minister Skarbu Państwa poinformował o nieodpłatnym przekazaniu Województwu Śląskiemu akcji imiennych Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
28 lutego 2001 Minister Skarbu Państwa Aldona Kamela-Sowińska podjeła decyzję o nieodpłatnym przekazaniu Województwu Śląskiemu należących do Skarbu Państwa akcji imiennych Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Województwo otrzymało 61 903 akcji, o wartości nominalnej 100 zł każda. Obecnie, obok Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" oraz "Węglokoks" S.A. Województwo Śląskie, jest trzecim, pod względem ilości posiadanych akcji, udziałowcem GTL S.A. i dysponuje 63 393 akcjami o wartości nominalnej 6 339 300 zł, co stanowi 15,266% wszystkich akcji spółki. Starania o przekazanie Województwu akcji GTL S.A. rozpoczęto w czerwcu 1999. We wniosku Zarząd Województwa wskazał na znaczenie międzynarodowego portu lotniczego w rozwoju gospodarczym, wymianie kapitałowej oraz szeroko rozumianej wymianie kulturalnej, naukowej i turystycznej regionu. W listopadzie, Minister Skarbu Państwa wydał decyzję odmowną. W grudniu 2000 r., Zarząd Województwa ponowił wniosek. W marcu 2001 Minister Skarbu Państwa, przychylając się do złożonego wniosku "biorąc pod uwagę znaczenie Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. dla rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego i uznając Województwo Śląskie za podmiot zmierzający do zrównoważonego rozwoju, co zostało uzasadnione w Strategii Rozwoju Regionalnego" przekazał akcje GTL S.A. Województwu Śląskiemu. Równocześnie rozważana jest możliwość wniesienia do spółki aportu rzeczowego w postaci należącego do województwa samolotu marki Turbolet L-410UVP-E, którego wartość oszacowano na 1 300 000 zł.


 


tagi: