Dyskusja nad propozycjami subregionów

Jakie projekty na listę inwestycyjną Regionalnego Programu Operacyjnego?
W gmachu Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z prezydentami miast- przedstawicielami subregionów. W jego trakcie dyskutowano nad przedstawionymi przez subregiony projektami, które powinny zostać wpisane listę inwestycyjną RPO. Obradom przewodniczył marszałek Michał Czarski, obecny był także członek Zarządu Wiesław Maras. Zarząd Województwa Śląskiego wcześniej zdecydował, że subregiony będą miały do podziału 40 proc. pieniędzy z Programu. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów. Ostateczna lista projektów powinna zostać przedłożona Zarządowi Województwa przez przedstawicieli subregionów w pierwszych dniach września br.