Spotkanie z delegacją Ministerstwa Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej

Wiceminister Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej Walerii Pak spotkał się z Marszałkiem Olbrychtem
13 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Członek Zarządu Waldemar Jędrusiński spotkali się z Wiceministrem Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej Walerijem A. Pakiem. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących finansowania ochrony środowiska. Dyskutowano m.in. na temat podziału kompetencji i współpracy organów rządowych i samorządowych, systemu zarządzania środowiskiem w Polsce oraz finansowania inwestycji ekologicznych. Goście zapoznali się z zasadami działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy pomocowych ISPA " ochrona środowiska oraz SAPARD " rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW i Wojewody Śląskiego. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego było częścią pięciodniowej wizyty delegacji Rodyjskiej w Polsce.