Dbają o oświetlenie

Jastrzębie Zdrój, Katowice i Krzyżanowice otrzymały nagrody w IX edycji konkursu „ Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku”
Jastrzębie Zdrój zajęło II miejsce w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacja oświetlenia dróg i ulic” w grupie miast i gmin powyżej 70 tys. mieszkańców. Katowicom przyznano II miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za projekt „Rynek w blasku nocy”. Krzyżanowice natomiast zajęły II miejsce w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacja oświetlenia dróg i ulic w grupie miast i gmin do 70 tys. mieszkańców oraz II miejsce w kategorii „ Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za iluminację ruin zamku w Tworkowie i wybranych obiektów sakralnych na terenie gminy. Celem konkursu jest promowanie inwestycji władz samorządowych związanych z instalacjami oświetleniowymi lub ich modernizacją oraz ich projektantów i wykonawców, przedstawienie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych umożliwiających znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. W ten sposób organizatorzy promują najlepsze rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo publiczne i ruchu drogowego. Udział w konkursie mogą brać gminy i miasta, które w ostatnich dwóch latach wprowadziły nowe instalacje oświetleniowe lub zmodernizowały już istniejące. W tym roku o nagrody rywalizowało 31 gmin i miast z całej Polski. Co roku konkurs organizowany jest przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza przy współpracy Polskiego Związku Producentów Przemysłu Oświetleniowego, Narodową Agencją Poszanowania Energii oraz Miesięcznika „Polskie Drogi”. Nagrody zostaną wręczone w trakcie Targów ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA 2006 w dn. 28 września br. o godz. 11.00 w sali C w Centrum Targowo - wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.