Jak wykorzystać zdegradowane tereny?

25 września odbędzie się II Śląskie Forum Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych
Celem Konferencji jest przedstawienie zagadnień związanych z rewitalizacją, pozyskiwaniem środków finansowych, organizowaniem przekształceń o charakterze przestrzennym, określeniem zasad postępowania według odpowiednich uregulowań prawnych, wykorzystaniem nowatorskich technologii w budownictwie. Program Forum jest adresowany do pracowników samorządowych, inżynierów i techników budownictwa, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz inwestorów prywatnych. Organizatorami konferencji są: Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Katowice oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Patronat honorowy nad II Śląskim Forum Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych objął Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Konferencja odbędzie się 25 września br. na terenie Silesia City Center w Katowicach.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Forum