Z prezydentami o inwestycjach regionalnych

Zarząd Województwa Śląskiego spotkał się z Konwentem Prezydentów Miast Aglomeracji Górnośląskiej
16 marca 2001 roku w Urzędzie Miasta w Chorzowie Zarząd Województwa Śląskiego wziął udział w spotkaniu z Konwentem Prezydentów Miast Aglomeracji Górnośląskiej. Tematem spotkania były zagadnienia związane z inwestycjami prowadzonymi w miastach aglomeracji w kontekście negocjowanego z rządem kontraktu regionalnego na lata 2001-2002. Omówiono m.in. kwestie dotyczące modernizacji linii tramwajowej 6/41, modernizacji linii ozonu w stacji uzdatniania wody w Goczałkowicach, budowy wodociągu w Dziećkowicach i modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Podczas spotkania Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht podkreślił, iż intencją Zarządu Województwa jest szybkie zakończenie prowadzonych do tej pory inwestycji centralnych. Stwierdził też, że aglomeracja jako ośrodek metropolitalny odgrywa kluczową rolę w rozwoju województwa. "Zadania inwestycyjne określone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego będą realizowane przez różne podmioty życia publicznego, a także przedsiębiorstwa prywatne, instytucje finansowe oraz fundusze działające w regionie. Środki na ich realizację będą pozyskiwane w ramach montażu finansowego" - powiedział Marszałek. Ustalono również, iż następne spotkania dotyczące poszczególnych dziedzin odbywać się będą cyklicznie.