Dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w roku 2001

Prawie 4 mln złotych przeznaczono na sport dzieci i młodzieży w Województwie Śląskim
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał środki na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży na rok 2001. Z budżetu Województwa Śląskiego 54 stowarzyszeniom przyznano ponad 3 mln 910 tys. zł. Środki przydzielone zostały również jednostkom ratownictwa górskiego i wodnego. Wszystkie wybrane projekty zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów.