Statuetka Kazimierza Wielkiego dla Województwa Śląskiego

W Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się wczoraj (10 października) uroczystość wręczenia nagród laureatom Rankingu Inwestorów Samorządowych 2003 – 2005, ogłoszonego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
„Już po raz trzeci z rzędu wygrywamy ten ranking, co świadczy o konsekwencji naszych działań. Cieszy mnie, że dostrzeżone zostały także wysiłki w tej dziedzinie śląskich gmin. Jesteśmy w dobrym towarzystwie” – powiedział członek Zarządu Marian Jarosz, który odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego za zajęcie przez Województwo Śląskie I miejsca w kraju w Kategorii - Województwa. W zorganizowanym już po raz piąty rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oceniano rozwój infrastruktury technicznej, jako że – w opinii autorów raportu - jest ona najbliżej związana z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje te koncentrują się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Oceniano wydatki wyrażone w cenach stałych z 2005 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zastawienie wszystkich wydatków uzupełnione zostało podsumowaniem wydatków sfinansowanych ze środków własnych. Oszacowano także wydatki inwestycyjne znajdujące się poza budżetem, czyli inwestycje finansowane ze źródeł własnych spółek komunalnych i z przychodów lokalnych funduszy celowych. Województwo Śląskie wyprzedziło województwa lubuskie i małopolskie. W kategorii miast wojewódzkich najbardziej proinwestycyjna okazała się Warszawa, ale na drugim miejscu uplasowały się Katowice, które wyprzedziły Kraków. Wśród miast na prawach powiatu trzecie miejsce zajęło Bielsko-Biała, a w czołówce znalazły się także: Rybnik, Gliwice, Zabrze, Tychy i Dąbrowa Górnicza. „Okres lat 1999 – 2003 charakteryzuje spadek inwestycji komunalnych. Natomiast rok 2005 to już drugi kolejny rok ich wzrostu, o prawie dwa i pół miliarda złotych w porównaniu z rokiem poprzednim i prawie pięć miliardów złotych w porównaniu z 2003. Jeszcze nigdy w historii polskich samorządów po 1990 r. wydatki majątkowe nie były tak wysokie” – ocenia wyniki rankingu prof. Paweł Swaniewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominamy, że w czerwcowym rankingu pisma „Wspólnota” na Najtańszy Urząd, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zajął I miejsce w kraju w "Kategorii –Województwa".