Wizyta Ambasadora Stanów Zjednoczonych

Dyskusję zdominowała tematyka rynku pracy
19 marca 2001 roku Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Ryszard Ostrowski oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego dr Grzegorz Szpyrka przyjęli ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki pana Christophera Hilla. Panu Ambasadorowi towarzyszył Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie pani Siria R. Lopez. Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację społeczno"ekonomiczną w województwie. Rozmawiano nt. sytuacji na rynku pracy w kontekście restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, możliwościach inwestycyjnych, sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw i tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie.