Spotkanie Krajowej Rady Spółdzielczej

Aktualne problemy i sytuacja spółdzielczości rolniczej na terenie Województwa Śląskiego
20 marca 2001 w Sali Marmurowej w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie spółdzielców z terenu Województwa Śląskiego. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. Podczas obrad omówiono aktualne problemy i sytuację spółdzielczości rolniczej na terenie Województwa Śląskiego oraz stan prac wdrożeniowych programu SAPARD.