Konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury rozstrzygnięty

Dofinansowano 157 projektów na łączną kwotę 600 500 zł
13 marca 2001 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury. Na konkurs zgłoszono 553 wnioski na ogólną kwotę 7 455 282 zł. Zarząd postanowił dofinansować 157 projektów na łączną kwotę 600 500 zł. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę zasięg i znaczenie projektu, zasadność przedsięwzięcia, koszty programu i jego efektywność, dotychczasowe dokonania wnioskodawcy. Wśród projektów wydawniczych dofinansowano w tym roku przede wszystkim antologie, syntezy oraz opracowania zbiorowe i monograficzne. Zaproponowano ponadto utworzenie we współpracy z Biblioteką Śląską wydawnictwa internetowego, któremu towarzyszyć będzie wydanie bibliofilskie. Do tej formy publikacji wytypowano następujące tomiki poetyckie: "Filipek i inne historyjki" Katarzyny Młynarczyk, "Wiersze dla palących" Krzysztofa Siwczyka, "Przypadki i odmiany" Macieja Meleckiego, "Szkoła chasydów" Piotra Rakowskiego, "Utwory wybrane" Jana Strządały, "Wieczory pełne kruków" Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej. Dofinansowane będą również wystawy o charakterze przekrojowym, a także przedsięwzięcia promujące województwo poza jego granicami. W dziedzinie muzyki dofinansowano festiwale o dużej randze artystycznej cieszące się zainteresowaniem publiczności oraz płyty i projekty fonograficzne wybitnych kompozytorów i muzyków śląskich. W dziedzinie teatru dofinansowano premiery teatralne oraz programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Postanowiono również nie dofinansować imprez odbywających się po raz pierwszy.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów.