XXXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

19 marca 2001 odbyła się XXXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
Podczas sesji odbyła się debata na temat jakości produktów rolnych i spożywczych. Sejmik przyjął uchwałę w sprawie kreowania warunków na rzecz poprawy jakości produktów rolno-spożywczych. Zakłada ona wspieranie działań edukacyjnych, badawczych i rozwojowych w województwie. Wskazuje także na konieczność współudziału samorządu wojewódzkiego w tworzeniu sieci hurtowej sprzedaży i wspierania kontroli jakości produktów rolnych i spożywczych. Radni uchwalili wojewódzki program rozwoju bazy sportowej na rok 2001 uwzględniający dofinansowanie inwestycji ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 25 mln złotych. W programie za priorytetowe uznano inwestycje szkolne. Kryterium decydującym było realne zakończenie inwestycji w roku bieżącym. Podczas Sesji podjęto także uchwałę sprawie objęcia 13 000 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci stanowiącego własność województwa samolotu Turbolet L-410 UVP-E. Zgodnie z deklaracją Zarządu spółki objęcie akcji ma nastąpić do końca kwietnia br. Obecnie Województwo Śląskie jest właścicielem 63 393 akcji o wartości nominalnej 6 339 300 zł, co stanowi 15,266% udziału w spółce. Województwo Śląskie jest trzecim, pod względem ilości posiadanych akcji, akcjonariuszem GTL S.A. po PP "Porty Lotnicze" oraz "Węglokoks" S.A. Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia poparcia inicjatywie utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie. Utworzenie ośrodka akademickiego w Częstochowie stanowi jeden z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.
Załączniki
Wojewódzki program rozwoju bazy sportowej na rok 2001