Spotkanie z licealistami

Uczniowie Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO z Bytomia gościli u Marszałka Województwa Śląskiego
21 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht spotkał się z uczniami klas licealnych Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO z Bytomia. W czasie spotkania Marszałek Olbrycht zapoznał młodzież ze strukturą samorządu terytorialnego w Polsce, kompetencjami samorządu województwa oraz pracą Zarządu Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Wojciech Szarama. Przedstawił on historię i dzień dzisiejszy Sejmiku. Spotkanie z Marszałkiem Województwa było częścią zajęć z edukacji obywatelskiej organizowanych corocznie przez Dyrekcję Zespół Szkół STO.