Na placu budowy Nowego Muzeum

Członkowie Zarządu Województwa Śląskiego zapoznali się z zaawansowaniem prac przy budowie Nowego Muzeum Śląskiego.
W spotkaniu uczestniczył Prezydent Katowic Piotr Uszok, obecni byli także radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Prace nad przygotowaniem trwającego dziś procesu inwestycyjnego budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego zapoczątkowane zostały w 2004 roku. Pierwszym krokiem w tym kierunku było pozyskanie terenu poprzemysłowego z zabytkową zabudową w centrum Katowic po byłej Kopalni „Katowice”, a następnym rozpisanie i rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji funkcjonalnej i przestrzennej obiektu. W minionym roku w sprawie budowy muzeum podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim. Inwestycja ta wpisana została na listę kluczowych projektów województwa do realizacji z funduszy europejskich. W czerwcu br. rozstrzygnięty zostanie konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej głównego gmachu Muzeum Śląskiego. Dotychczas wyburzono część budynków z lat 50. 60. i 70. oraz wykonano część prac zabezpieczających zabytkowe budynki. Po stronie Miasta Katowice leży doprowadzenie układu drogowego oraz zmiany infrastruktury technicznej otaczającej tę nieruchomość, umożliwiające jej włączenia w ciągi komunikacyjne miasta i aglomeracji. Wart ponad 50 mln euro projekt unijny obejmuje jedynie budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego, natomiast nie uwzględnia adaptacji zabytkowych obiektów. W opinii Marszałka Województwa Śląskiego Janusza Moszyńskiego zastrzeżenia budzi brak choćby szacunkowych kosztów adaptacji pozostałych budynków i zagospodarowania reszty terenu, a koszty te mogą osiągnąć zbliżoną kwotę. Nie zostały również dotychczas oszacowane koszty utrzymania całego obiektu w przyszłości. Koszty te winny być w najbliższym czasie oszacowana i poddane analizie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przewodnikiem po terenie Nowego Muzeum Śląskiego był dyrektor placówki Lech Szaraniec. Plan zagospodarowania terenu przedstawił Zbigniew Kamiński - Przewodniczący Zespołu Zadaniowego d/s budowy Muzeum Śląskiego. W spotkaniu udział wziął także poprzedni marszałek Michał Czarski oraz prezydent Katowic Piotr Uszok. Nowe Muzeum Śląskie powstanie na terenie w centrum Katowic po byłej Kopalni „Katowice”.