Co dalej ze Stadionem Śląskim?

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję w sprawie dalszej realizacji projektu „Zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową – modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia”.
Po unieważnionym pod koniec grudnia ub. r. przetargu na realizację tej inwestycji pojawiło się zagrożenie, że kwota 33,75 mln. zł ze środków europejskich (ZPORR) zabezpieczona na to zadanie może nie zostać wykorzystana w obowiązującym terminie do 30 czerwca 2008 roku. Zarząd postanowił zatem ograniczyć zakres projektu do modernizacji wieży dyspozytorskiej. Pozwoli to na wykorzystanie części środków unijnych przeznaczonych na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Zarząd województwa przewiduje możliwość przeznaczenia pozostałej kwoty na projekty z listy rezerwowej ZPORR. Zarząd Województwa ogłosi także kolejny przetarg na wykonanie zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego. Przypominam, że dwa poprzednie przetargi zostały unieważnione. Pierwszy, ponieważ oferty firm, które przystąpiły do przetargu, znacznie przewyższały kwotę przeznaczona na ten cel. Drugi z powodu źle przygotowanej specyfikacji przez inwestora zastępczego – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.